Weight: 122g (include Aluminum parts,Top plate 2mm)
Official link: https://geprc.com/product/gep-vx6-frame/
Фото продукту:

GEP-VX6 Frame right view
GEP-VX6 Frame front view
GEP-VX6 Frame right view
GEP-VX6 Frame left view
GEP-VX6 Frame stack mount
GEP-VX6 Frame stack mount
Характеристики:

GEP-VX6 Frame package

Мотори, що підходять:

GEPRC GEP-GR2306 2750KV
https://wiki-fpv.com/product/geprc-gep-gr2306-2750kv

GEPRC GEP-GR2306 2450KV
https://wiki-fpv.com/product/geprc-gep-gr2306-2450kv

GEPRC GEP-GR2306 1600KV
https://wiki-fpv.com/product/geprc-gep-gr2306-1600kv

GEPRC GEP-GR2207 2700KV
https://wiki-fpv.com/product/geprc-gep-gr2207-2700kv

GEPRC GEP-GR2207 2400KV
https://wiki-fpv.com/product/geprc-gep-gr2207-2400kv

GEPRC GEP-GR2207 1900KV
https://wiki-fpv.com/product/geprc-gep-gr2207-1900kv

GEPRC GR2207.5 2750KV
https://wiki-fpv.com/product/geprc-gr2207-5-2750kv

GEPRC GR2207.5 2400KV
https://wiki-fpv.com/product/geprc-gr2207-5-2400kv

GEPRC GR2207.5 1920KV
https://wiki-fpv.com/product/geprc-gr2207-5-1920kv

GEPRC GR2207.5 1700KV
https://wiki-fpv.com/product/geprc-gr2207-5-1700kv

GEPRC GR2306.5 2450KV
https://wiki-fpv.com/product/geprc-gr2306-5-2450kv

GEPRC GR2306.5 1850KV
https://wiki-fpv.com/product/geprc-gr2306-5-1850kv

GEPRC GR2306.5 1350KV
https://wiki-fpv.com/product/geprc-gr2306-5-1350kv

GEPRC SPEEDX2 2107.5 2450KV
https://wiki-fpv.com/product/geprc-speedx2-2107-5-2450kv

GEPRC SPEEDX2 2107.5 1960KV
https://wiki-fpv.com/product/geprc-speedx2-2107-5-1960kv

Foxeer Datura 2207.5 2750KV
https://wiki-fpv.com/product/foxeer-datura-2207-5-2750kv

Foxeer Datura 2207.5 1960KV
https://wiki-fpv.com/product/foxeer-datura-2207-5-1960kv

Foxeer Datura 2306.5 2550KV
https://wiki-fpv.com/product/foxeer-datura-2306-5-2550kv

Foxeer Datura 2306.5 2020KV
https://wiki-fpv.com/product/foxeer-datura-2306-5-2020kv

Foxeer Datura 2306.5 1850KV
https://wiki-fpv.com/product/foxeer-datura-2306-5-1850kv

Eachine Tyro119 2407 1800KV
https://wiki-fpv.com/product/eachine-tyro119-2407-1800kv

Eachine Tyro109 2206 2400KV
https://wiki-fpv.com/product/eachine-tyro109-2206-2400kv

EMAX Pulsar LED Motor – 2207 2450KV
https://wiki-fpv.com/product/emax-pulsar-led-motor-2207-2450kv

EMAX Pulsar LED Motor – 2207 1750KV
https://wiki-fpv.com/product/emax-pulsar-led-motor-2207-1750kv

EMAX Pulsar LED Motor – 2306 2400KV
https://wiki-fpv.com/product/emax-pulsar-led-motor-2306-2400kv

EMAX Pulsar LED Motor – 2306 1700KV
https://wiki-fpv.com/product/emax-pulsar-led-motor-2306-1700kv

EMAX ECO Series 2306 2400KV
https://wiki-fpv.com/product/emax-eco-series-2306-2400kv

EMAX ECO Series 2306 1700KV
https://wiki-fpv.com/product/emax-eco-series-2306-1700kv

EMAX ECO Series 2207 2400KV
https://wiki-fpv.com/product/emax-eco-series-2207-2400kv

EMAX ECO Series 2207 1700KV
https://wiki-fpv.com/product/emax-eco-series-2207-1700kv

EMAX Freestyle FS2208 2500KV
https://wiki-fpv.com/product/emax-freestyle-fs2208-2500kv

EMAX Freestyle FS2306 2400KV
https://wiki-fpv.com/product/emax-freestyle-fs2306-2400kv

EMAX Freestyle FS2306 1700KV
https://wiki-fpv.com/product/emax-freestyle-fs2306-1700kv

EMAX RS2205 2600KV
https://wiki-fpv.com/product/emax-rs2205-2600kv

EMAX RS2205 2300KV
https://wiki-fpv.com/product/emax-rs2205-2300kv

EMAX RS2205S 2600KV
https://wiki-fpv.com/product/emax-rs2205s-2600kv

EMAX RS2205S 2300KV
https://wiki-fpv.com/product/emax-rs2205s-2300kv

EMAX RS2306 2750KV
https://wiki-fpv.com/product/emax-rs2306-2750kv

EMAX RS2306 2400KV
https://wiki-fpv.com/product/emax-rs2306-2400kv

EMAX ECO II Series 2207 2400KV
https://wiki-fpv.com/product/emax-eco-ii-series-2207-2400kv

EMAX ECO II Series 2207 1900KV
https://wiki-fpv.com/product/emax-eco-ii-series-2207-1900kv

EMAX ECO II Series 2207 1700KV
https://wiki-fpv.com/product/emax-eco-ii-series-2207-1700kv

EMAX ECO II Series 2306 2400KV
https://wiki-fpv.com/product/emax-eco-ii-series-2306-2400kv

EMAX ECO II Series 2306 1900KV
https://wiki-fpv.com/product/emax-eco-ii-series-2306-1900kv

EMAX ECO II Series 2306 1700KV
https://wiki-fpv.com/product/emax-eco-ii-series-2306-1700kv

T-Motor V2306 V3.0 2550KV
https://wiki-fpv.com/product/t-motor-v2306-v3-0-2550kv

T-Motor V2306 V3.0 1950KV
https://wiki-fpv.com/product/t-motor-v2306-v3-0-1950kv

T-Motor V2306 V3.0 1750KV
https://wiki-fpv.com/product/t-motor-v2306-v3-0-1750kv

T-Motor V2207 V3.0 2550KV
https://wiki-fpv.com/product/t-motor-v2207-v3-0-2550kv

T-Motor V2207 V3.0 2050KV
https://wiki-fpv.com/product/t-motor-v2207-v3-0-2050kv

T-Motor V2207 V3.0 1950KV
https://wiki-fpv.com/product/t-motor-v2207-v3-0-1950kv

T-Motor V2207 V3.0 1750KV
https://wiki-fpv.com/product/t-motor-v2207-v3-0-1750kv

BetaFPV Snow 2306 2500KV
https://wiki-fpv.com/product/betafpv-snow-2306-2500kv

BetaFPV Snow 2306 1860KV
https://wiki-fpv.com/product/betafpv-snow-2306-1860kv

iFlight XING 2306 2-6S 2450KV
https://wiki-fpv.com/product/iflight-xing-2306-2-6s-2450kv

iFlight XING 2306 2-6S 1700KV
https://wiki-fpv.com/product/iflight-xing-2306-2-6s-1700kv

iFlight XING-E Pro 2207 2-6S 2750KV
https://wiki-fpv.com/product/iflight-xing-e-pro-2207-2-6s-2750kv

iFlight XING-E Pro 2207 2-6S 2450KV
https://wiki-fpv.com/product/iflight-xing-e-pro-2207-2-6s-2450kv

iFlight XING-E Pro 2207 2-6S 1800KV
https://wiki-fpv.com/product/iflight-xing-e-pro-2207-2-6s-1800kv

iFlight XING-E Pro 2306 4S 6S 2450KV
https://wiki-fpv.com/product/iflight-xing-e-pro-2306-4s-6s-2450kv

iFlight XING-E Pro 2306 4S 6S 1700KV
https://wiki-fpv.com/product/iflight-xing-e-pro-2306-4s-6s-1700kv

iFlight R5 2207 2050KV
https://wiki-fpv.com/product/iflight-r5-2207-2050kv

iFlight XING 2208 2-6S 2450KV
https://wiki-fpv.com/product/iflight-xing-2208-2-6s-2450kv

iFlight XING 2208 2-6S 1800KV
https://wiki-fpv.com/product/iflight-xing-2208-2-6s-1800kv

iFlight XING-E Pro 2208 4S 6S 2450KV
https://wiki-fpv.com/product/%d1%8fiflight-xing-e-pro-2208-4s-6s-2450kv

iFlight XING-E Pro 2208 4S 6S 1800KV
https://wiki-fpv.com/product/iflight-xing-e-pro-2208-4s-6s-1800kv

iFlight XING2 2207 2-6S 2750KV
https://wiki-fpv.com/product/iflight-xing2-2207-2-6s-2750kv

iFlight XING2 2207 2-6S 1750KV
https://wiki-fpv.com/product/iflight-xing2-2207-2-6s-1750kv

BrotherHobby VS 2207 2400KV
https://wiki-fpv.com/product/brotherhobby-vs-2207-2400kv

BrotherHobby VS 2207 1720KV
https://wiki-fpv.com/product/brotherhobby-vs-2207-1720kv

BrotherHobby GOM 2207.5 1900KV
https://wiki-fpv.com/product/brotherhobby-gom-2207-5-1900kv

BrotherHobby GOM 2207.5 1750KV
https://wiki-fpv.com/product/brotherhobby-gom-2207-5-1750kv

BrotherHobby LPD 2306.5 2450KV
https://wiki-fpv.com/product/brotherhobby-lpd-2306-5-2450kv

BrotherHobby LPD 2306.5 2000KV
https://wiki-fpv.com/product/brotherhobby-lpd-2306-5-2000kv

iFlight XING2 2604 4S 6S 1650KV
https://wiki-fpv.com/product/iflight-xing2-2604-4s-6s-1650kv

iFlight XING2 2604 4S 6S 1350KV
https://wiki-fpv.com/product/iflight-xing2-2604-4s-6s-1350kv

iFlight XING2 2506 1850KV
https://wiki-fpv.com/product/iflight-xing2-2506-1850kv

iFlight XING2 2506 1500KV
https://wiki-fpv.com/product/iflight-xing2-2506-1500kv

iFlight XING2 2405 4S 6S 1950KV
https://wiki-fpv.com/product/iflight-xing2-2405-4s-6s-1950kv

iFlight XING2 2405 4S 6S 1800KV
https://wiki-fpv.com/product/iflight-xing2-2405-4s-6s-1800kv

iFlight XING2 2306 4S 6S 2555KV
https://wiki-fpv.com/product/iflight-xing2-2306-4s-6s-2555kv

iFlight XING2 2306 4S 6S 1755KV
https://wiki-fpv.com/product/iflight-xing2-2306-4s-6s-1755kv

iFlight XING2 2207 RAINBOW 1950KV
https://wiki-fpv.com/product/iflight-xing2-2207-rainbow-1950kv

iFlight BOB57 2506 6S 1500KV
https://wiki-fpv.com/product/iflight-bob57-2506-6s-1500kv

iFlight XING2 2207 4S 6S 2755KV
https://wiki-fpv.com/product/iflight-xing2-2207-4s-6s-2755kv

iFlight XING2 2207 4S 6S 1855KV
https://wiki-fpv.com/product/iflight-xing2-2207-4s-6s-1855kv

BrotherHobby Avenger 2507 V2 1850KV
https://wiki-fpv.com/product/brotherhobby-avenger-2507-v2-1850kv

BrotherHobby Avenger 2507 V2 1750KV
https://wiki-fpv.com/product/brotherhobby-avenger-2507-v2-1750kv

BrotherHobby Avenger 2507 V2 1500KV
https://wiki-fpv.com/product/brotherhobby-avenger-2507-v2-1500kv

BrotherHobby Avenger 2507 V2 1200KV
https://wiki-fpv.com/product/brotherhobby-avenger-2507-v2-1200kv

BrotherHobby Avenger 2207.5 V3 2350KV
https://wiki-fpv.com/product/brotherhobby-avenger-2207-5-v3-2350kv

BrotherHobby Avenger 2207.5 V3 1900KV
https://wiki-fpv.com/product/brotherhobby-avenger-2207-5-v3-1900kv

BrotherHobby Avenger 2207.5 V3 1750KV
https://wiki-fpv.com/product/brotherhobby-avenger-2207-5-v3-1750kv

T-Motor christmas edition2207.5 1950KV
https://wiki-fpv.com/product/t-motor-christmas-edition2207-5-1950kv

T-Motor BMS RAPTOR V2 2000KV
https://wiki-fpv.com/product/t-motor-bms-raptor-v2-2000kv

T-Motor Black Friday 2207 1950KV
https://wiki-fpv.com/product/t-motor-black-friday-2207-1950kv

T-Motor V2307 V2 2550KV
https://wiki-fpv.com/product/t-motor-v2307-v2-2550kv

T-Motor V2307 V2 1950KV
https://wiki-fpv.com/product/t-motor-v2307-v2-1950kv

T-Motor V2306 V2.0 2400KV
https://wiki-fpv.com/product/t-motor-v2306-v2-0-2400kv

T-Motor V2306 V2.0 1950KV
https://wiki-fpv.com/product/t-motor-v2306-v2-0-1950kv

T-Motor V2208 V2 2450KV
https://wiki-fpv.com/product/t-motor-v2208-v2-2450kv

T-Motor V2208 V2 1950KV
https://wiki-fpv.com/product/t-motor-v2208-v2-1950kv

T-Motor V2208 V2 1750KV
https://wiki-fpv.com/product/t-motor-v2208-v2-1750kv

T-Motor V2207.5 V2 2550KV
https://wiki-fpv.com/product/t-motor-v2207-5-v2-2550kv

T-Motor V2207.5 V2 1950KV
https://wiki-fpv.com/product/t-motor-v2207-5-v2-1950kv

T-Motor V2207.5 V2 1750KV
https://wiki-fpv.com/product/t-motor-v2207-5-v2-1750kv

T-Motor V2207 V2.0 2550KV
https://wiki-fpv.com/product/t-motor-v2207-v2-0-2550kv

T-Motor V2207 V2.0 1950KV
https://wiki-fpv.com/product/t-motor-v2207-v2-0-1950kv

T-Motor V2207 V2.0 1750KV
https://wiki-fpv.com/product/t-motor-v2207-v2-0-1750kv

T-Motor P2505 1850KV
https://wiki-fpv.com/product/t-motor-p2505-1850kv

T-Motor P2306 V3.0 2550KV
https://wiki-fpv.com/product/t-motor-p2306-v3-0-2550kv

T-Motor P2306 V3.0 1950KV
https://wiki-fpv.com/product/t-motor-p2306-v3-0-1950kv

T-Motor P2306 V3.0 1750KV
https://wiki-fpv.com/product/t-motor-p2306-v3-0-1750kv

T-Motor P2306 V2 2550KV
https://wiki-fpv.com/product/t-motor-p2306-v2-2550kv

T-Motor P2306 V2 1950KV
https://wiki-fpv.com/product/t-motor-p2306-v2-1950kv

T-Motor P2207 V3.0 2550KV
https://wiki-fpv.com/product/t-motor-p2207-v3-0-2550kv

T-Motor P2207 V3.0 2080KV
https://wiki-fpv.com/product/t-motor-p2207-v3-0-2080kv

T-Motor P2207 V3.0 1950KV
https://wiki-fpv.com/product/t-motor-p2207-v3-0-1950kv

T-Motor P2207 V3.0 1750KV
https://wiki-fpv.com/product/t-motor-p2207-v3-0-1750kv

T-Motor P2207 V2.0 2550KV
https://wiki-fpv.com/product/t-motor-p2207-v2-0-2550kv

T-Motor P2207 V2.0 1950KV
https://wiki-fpv.com/product/t-motor-p2207-v2-0-1950kv

T-Motor P2207 V2.0 1750KV
https://wiki-fpv.com/product/t-motor-p2207-v2-0-1750kv

T-Motor F80 PRO 2500KV
https://wiki-fpv.com/product/t-motor-f80-pro-2500kv

T-Motor F80 PRO 2200KV
https://wiki-fpv.com/product/t-motor-f80-pro-2200kv

T-Motor F80 PRO 1900KV
https://wiki-fpv.com/product/t-motor-f80-pro-1900kv

T-Motor F60PROV-LV 2020KV
https://wiki-fpv.com/product/t-motor-f60prov-lv-2020kv

T-Motor F60PROV-LV 1950KV
https://wiki-fpv.com/product/t-motor-f60prov-lv-1950kv

T-Motor F60PROV 2550KV
https://wiki-fpv.com/product/t-motor-f60prov-2550kv

T-Motor F60PROV 2020KV
https://wiki-fpv.com/product/t-motor-f60prov-2020kv

T-Motor F60PROV 1950KV
https://wiki-fpv.com/product/t-motor-f60prov-1950kv

T-Motor F60PROV 1750KV
https://wiki-fpv.com/product/t-motor-f60prov-1750kv

T-Motor F60PRO Ⅳ V2.0 2550KV
https://wiki-fpv.com/product/t-motor-f60pro-4-v2-0-2550kv

T-Motor F60PRO Ⅳ V2.0 1950KV
https://wiki-fpv.com/product/t-motor-f60pro-4-v2-0-1950kv

T-Motor F60PRO Ⅳ V2.0 1750KV
https://wiki-fpv.com/product/t-motor-f60pro-4-v2-0-1750kv

T-Motor F40PROV 2150KV
https://wiki-fpv.com/product/t-motor-f40prov-2150kv

T-Motor F40PROV 1950KV
https://wiki-fpv.com/product/t-motor-f40prov-1950kv

T-Motor F40PRO IV 2400KV
https://wiki-fpv.com/product/t-motor-f40pro-4-2400kv

T-Motor F40PRO IV 1950KV
https://wiki-fpv.com/product/t-motor-f40pro-4-1950kv

T-Motor V2306.5 V2 2550KV
https://wiki-fpv.com/product/t-motor-v2306-5-v2-2550kv

T-Motor V2306.5 V2 1950KV
https://wiki-fpv.com/product/t-motor-v2306-5-v2-1950kvПропелери, що підходять:

Gemfan Hurricane 6038-4 Yellow
https://wiki-fpv.com/product/gemfan-hurricane-6038-4-yellow

Gemfan Freestyle 6032-3(Ellis Van Jason Edition) Midnight Gray
https://wiki-fpv.com/product/gemfan-freestyle-6032-3ellis-van-jason-edition-midnight-gray

HQProp 6X3X3 (2CW+2CCW)-Poly Carbonate Yellow
https://wiki-fpv.com/product/hqprop-6x3x3-2cw2ccw-poly-carbonate-yellow

HQProp D6X4.5X3 for Cinewhoop (2CW+2CCW)-Poly Carbonate Grey
https://wiki-fpv.com/product/hqprop-d6x4-5x3-for-cinewhoop-2cw2ccw-poly-carbonate-grey

HQProp 6X3X3 (2CW+2CCW)-Poly Carbonate Gray
https://wiki-fpv.com/product/hqprop-6x3x3-2cw2ccw-poly-carbonate-gray

Gemfan Freestyle 6032-3(Ellis Van Jason Edition) Pine Green
https://wiki-fpv.com/product/gemfan-freestyle-6032-3ellis-van-jason-edition-pine-green

Gemfan Hurricane 6038-4 Black
https://wiki-fpv.com/product/gemfan-hurricane-6038-4-blackСтекі, що підходять:

SpeedyBee F405 V4 BLS 60A 30×30 FC ESC Stack
https://wiki-fpv.com/product/speedybee-f405-v4-bls-60a-30x30-fc-esc-stack

SpeedyBee F405 V3 BLS 60A 30×30 FC ESC Stack
https://wiki-fpv.com/product/speedybee-f405-v3-bls-60a-30x30-fc-esc-stack

iFlight BLITZ F7 Stack (E55S 4-IN-1ESC) 55A
https://wiki-fpv.com/product/iflight-blitz-f7-stack-e55s-4-in-1esc-55a

Axisflying Argus PRO Plug And Play F7 STACK 65A
https://wiki-fpv.com/product/axisflying-argus-pro-plug-and-play-f7-stack-65a

Axisflying Argus PRO Plug And Play F7 STACK 55A
https://wiki-fpv.com/product/axisflying-argus-pro-plug-and-play-f7-stack-55a

Axisflying Argus Plug And Play F7 STACK 65A
https://wiki-fpv.com/product/axisflying-argus-plug-and-play-f7-stack-65a

Axisflying Argus Plug And Play F7 STACK 55A
https://wiki-fpv.com/product/axisflying-argus-plug-and-play-f7-stack-55a

Axisflying Argus ECO 55A+F405 STACK
https://wiki-fpv.com/product/axisflying-argus-eco-55af405-stack

Axisflying 80A+F405 STACK
https://wiki-fpv.com/product/axisflying-80af405-stack

Axisflying Argus ECO 60A+F405 STACK
https://wiki-fpv.com/product/axisflying-argus-eco-60af405-stack

SpeedyBee F7 V2 BL32 45A Stack (with V22 ESC)
https://wiki-fpv.com/product/speedybee-f7-v2-bl32-45a-stack-with-v22-esc

SpeedyBee F7 V3 BL32 50A 30×30 Stack
https://wiki-fpv.com/product/speedybee-f7-v3-bl32-50a-30x30-stack

SpeedyBee F405 V4 BLS 55A 30×30 FC ESC Stack
https://wiki-fpv.com/product/speedybee-f405-v4-bls-55a-30x30-fc-esc-stack

T-Motor F411+V45A LITE STACK
https://wiki-fpv.com/product/t-motor-f411v45a-lite-stack

T-Motor F7+F55A PROⅡ HD
https://wiki-fpv.com/product/t-motor-f7f55a-pro%e2%85%b1-hd

T-Motor Velox CINE F7+V50A SE
https://wiki-fpv.com/product/t-motor-velox-cine-f7v50a-se

Skystars H743 HD Flight Controller H7 X8 With OSD & KO60 60A Blheli32 4IN1 ESC Stack
https://wiki-fpv.com/product/skystars-h743-hd-flight-controller-h7-x8-with-osd-ko60-60a-blheli32-4in1-esc-stack

Skystars H743 HD DualGyro Flight Controller H7 X8 With OSD & KM60 60A Blheli32 4IN1 ESC Stack
https://wiki-fpv.com/product/skystars-h743-hd-dualgyro-flight-controller-h7-x8-with-osd-km60-60a-blheli32-4in1-esc-stack

Skystars F7HD PRO3 Flight Controller OSD KO60 60A 128K Blheli_32 3-6S ESC Stack 30.5mm
https://wiki-fpv.com/product/skystars-f7hd-pro3-flight-controller-osd-ko60-60a-128k-blheli_32-3-6s-esc-stack-30-5mm

Skystars F7HD PRO3 Flight Controller OSD KO45 45A 128K Blheli_32 3-6S ESC Stack 30.5mm
https://wiki-fpv.com/product/skystars-f7hd-pro3-flight-controller-osd-ko45-45a-128k-blheli_32-3-6s-esc-stack-30-5mm

Skystars F7HD PRO3 Flight Controller & KM50 Pro 50A 128K Blheli_32 3-6S ESC Stack 30.5mm
https://wiki-fpv.com/product/skystars-f7hd-pro3-flight-controller-km50-pro-50a-128k-blheli_32-3-6s-esc-stack-30-5mm

Skystars F722 APP WIFI HD3 Flight Controller BLHELI_32 KO60 60A 4in1 ESC 3-6S DSHOT600 Fly Stack
https://wiki-fpv.com/product/skystars-f722-app-wifi-hd3-flight-controller-blheli_32-ko60-60a-4in1-esc-3-6s-dshot600-fly-stack

Skystars F722 APP WIFI HD3 Flight Controller BLHELI_32 KM60 60A 4in1 ESC 3-6S DSHOT600 Fly Stack
https://wiki-fpv.com/product/skystars-f722-app-wifi-hd3-flight-controller-blheli_32-km60-60a-4in1-esc-3-6s-dshot600-fly-stack

Skystars F405 Flight Controller OSD 45A Blheli_S 3-6S 4 IN 1 FlyStack
https://wiki-fpv.com/product/skystars-f405-flight-controller-osd-45a-blheli_s-3-6s-4-in-1-flystack

Skystars F4 Flight Controller 55A 4in1 ESC Stack 3-6S BMI270 Betaflight OSD Dshot600
https://wiki-fpv.com/product/skystars-f4-flight-controller-55a-4in1-esc-stack-3-6s-bmi270-betaflight-osd-dshot600

RUSH BLADE F722 STACK + 60A EXTREME(30X30) ESC – EDITION FOR ANALOG V2 VERSION
https://wiki-fpv.com/product/rush-blade-f722-stack-60a-extreme30x30-esc-edition-for-analog-v2-version

RUSH BLADE F722 30X30 FLIGHT CONTROLLER V2 VERSION+ 50A SPORT F4 3-6S ESC FOR ANALOG
https://wiki-fpv.com/product/rush-blade-f722-30x30-flight-controller-v2-version-50a-sport-f4-3-6s-esc-for-analog

RUSH BLADE F722 STACK + 60A (30X30) ESC – EXTREME EDITION FOR FOR DJI DIGITAL V2 VERSION
https://wiki-fpv.com/product/rush-blade-f722-stack-60a-30x30-esc-extreme-edition-for-for-dji-digital-v2-version

RUSH BLADE F722 30X30 FLIGHT CONTROLLER V2 VERSION + 50A SPORT F4 3-6S ESC FOR DJI DIGITAL FPV SYSTEM
https://wiki-fpv.com/product/rush-blade-f722-30x30-flight-controller-v2-version-50a-sport-f4-3-6s-esc-for-dji-digital-fpv-system

iFlight BLITZ F7 Stack (E55 4-IN-1 ESC) 55A
https://wiki-fpv.com/product/iflight-blitz-f7-stack-e55-4-in-1-esc-55a

iFlight BLITZ ATF435 Stack (E55S 4-IN-1 ESC) 55A
https://wiki-fpv.com/product/iflight-blitz-atf435-stack-e55s-4-in-1-esc-55a

GEPRC SPAN F722-BT-HD V2 Stack BL32 50A
https://wiki-fpv.com/product/geprc-span-f722-bt-hd-v2-stack-bl32-50a

GEPRC TAKER F405 Stack BL32 70A
https://wiki-fpv.com/product/geprc-taker-f405-stack-bl32-70a

GEPRC TAKER F405 Stack BLS 60A
https://wiki-fpv.com/product/geprc-taker-f405-stack-bls-60a

GEPRC TAKER F405 Stack BLS 50A
https://wiki-fpv.com/product/geprc-taker-f405-stack-bls-50a

DIATONE MAMBA MK4 F722 APP 30×30 Stack 65A ICM42688P
https://wiki-fpv.com/product/diatone-mamba-mk4-f722-app-30x30-stack-65a-icm42688p

DIATONE MAMBA MK4 F722 APP 30×30 Stack 65A MPU6000
https://wiki-fpv.com/product/diatone-mamba-mk4-f722-app-30x30-stack-65a-mpu6000

DIATONE MAMBA MK4 F722 APP 30×30 Stack 55A ICM42688P
https://wiki-fpv.com/product/diatone-mamba-mk4-f722-app-30x30-stack-55a-icm42688p

DIATONE MAMBA MK4 F722 APP 30×30 Stack 55A MPU6000
https://wiki-fpv.com/product/diatone-mamba-mk4-f722-app-30x30-stack-55a-mpu6000

DIATONE MAMBA MK4 F722 APP 30×30 Stack 45A ICM42688P
https://wiki-fpv.com/product/diatone-mamba-mk4-f722-app-30x30-stack-45a-icm42688p

DIATONE MAMBA MK4 F722 APP 30×30 Stack 45A MPU6000
https://wiki-fpv.com/product/diatone-mamba-mk4-f722-app-30x30-stack-45a-mpu6000

DIATONE MAMBA F405MK2 V2 30×30 Stack 50A MPU6000
https://wiki-fpv.com/product/diatone-mamba-f405mk2-v2-30x30-stack-50a-mpu6000

DIATONE MAMBA F405MK2 V2 30×30 Stack 50A ICM42688P
https://wiki-fpv.com/product/diatone-mamba-f405mk2-v2-30x30-stack-50a-icm42688p

DIATONE MAMBA F405MK2 V2 30×30 Stack 40A MPU6000
https://wiki-fpv.com/product/diatone-mamba-f405mk2-v2-30x30-stack-40a-mpu6000

DIATONE MAMBA F405MK2 V2 30×30 Stack 40A ICM42688P
https://wiki-fpv.com/product/diatone-mamba-f405mk2-v2-30x30-stack-40a-icm42688p

SpeedyBee F405 V3 BLS 50A 30×30 FC ESC Stack
https://wiki-fpv.com/product/speedybee-f405-v3-bls-50a-30x30-fc-esc-stackАналогові відео передавачі, що підходять:

JHEMCU RuiBet Tran-3016W 5.8GHZ 1.6W image transmission wireless video transmission supporting audio transmission
https://wiki-fpv.com/product/jhemcu-ruibet-tran-3016w-5-8ghz-1-6w-image-transmission-wireless-video-transmission-supporting-audio-transmission

JHEMCU VTX30-800 5.8GHZ 800MW Wireless Video Transmission Module FPV Image Transmission
https://wiki-fpv.com/product/jhemcu-vtx30-800-5-8ghz-800mw-wireless-video-transmission-module-fpv-image-transmission

JHEMCU VTX2W5 5.8GHZ 2.5W image transmission
https://wiki-fpv.com/product/jhemcu-vtx2w5-5-8ghz-2-5w-image-transmission

GEPRC RAD VTX 5.8G 1.6W
https://wiki-fpv.com/product/geprc-rad-vtx-5-8g-1-6w

GEPRC RAD VTX 5.8G 2.5W
https://wiki-fpv.com/product/geprc-rad-vtx-5-8g-2-5w

GEPRC MATEN 5.8G 2.5W VTX PRO
https://wiki-fpv.com/product/geprc-maten-5-8g-2-5w-vtx-pro

GEPRC MATEN 1.2G 2W VTX
https://wiki-fpv.com/product/geprc-maten-1-2g-2w-vtx

iFlight BLITZ 5.8GHz 1.6W VTX
https://wiki-fpv.com/product/iflight-blitz-5-8ghz-1-6w-vtxКурсові аналогові камери, що підходять:

Немає відповідних аналогових камер


Цифрові відео системи, що підходять:

Немає відповідних цифрових відео систем


Курсові цифрові камери, що підходять:

Немає відповідних цифрових камер